Hình bìa
Loại tài liệu:
Giáo trình
Tác giả:
Đỗ Thị Minh Phụng
Đề mục:
Cơ sở dữ liệu
Nhà xuất bản:
Đại học Quốc Gia TP.HCM
Ngày xuất bản:
25/03/2022
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
49
Lượt tải:
17

Nội dung

Tài liệu Hướng dẫn thực hành Cơ sở dữ liệu (CSDL) trình bày các kỹ thuật, công cụ để có thể thao tác với một CSDL quan hệ thông qua hệ quản trị CSDL (DBMS) cụ thể (Microsoft SQL Server), phục vụ cho nhiều môn học nâng cao về CSDL trong những học kỳ kế tiếp.

Tài liệu giới thiệu các công cụ trong Microsoft SQL Server, hiện thực được ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu, ngôn ngữ thao tác dữ liệu, ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SQL đơn giản và nâng cao trên DBMS, cách khai báo các ràng buộc toàn vẹn trên một quan hệ và trên nhiều quan hệ.

Tuy có rất nhiều cố gắng trong công tác biên soạn, nhưng do lần đầu tiên xuất bản nên chắc chắn sẽ có ít nhiều khiếm khuyết. Chúng tôi rất trân trọng tiếp thu những ý kiến đóng góp của bạn đọc để hoàn thiện tài liệu trong các lần tái bản kế tiếp.

Nhóm biên soạn