Hình bìa
Loại tài liệu:
Giáo trình
Tác giả:
NGUYỄN GIA TUẤN ANH
Đề mục:
Cơ sở dữ liệu
Nhà xuất bản:
Đại học Quốc Gia TP.HCM
Tác giả phụ:
MAI VĂN CƯỜNG, BÙI DANH HƯỜNG
Ngày xuất bản:
2018
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
28
Lượt tải:
14

Nội dung

Giáo trình cơ sở dữu liệu mà các sinh viên được học trước đây chủ yếu xoay quanh kiến thức của cơ sở dữ liệu quan hệ, một mô hình dữ liệu nổi tiếng những năm 1980-1990. Đến những năm 2000, thế giới lại nổi lên một mô hình cơ sở dữ liệu mới, có vài quan niệm khác cơ sở dữ liệu quan hệ, có tên gọi NoSQL. Dù mới nhưng nó được nhiều công ty thương mại lớn đón nhận như Google, Cisco, Microsoft, Ebay, Twitter, Snapchat, Netfix, Instagram. Đến những năm 2010 lại nổi lên một mô hình cơ sở dữ liệu mới với tên gọi NewSQL, nó kết hợp các ưu điểm giữa SQL và NoSQL. Đặc biệt gần đây, công nghệ Blockchain lại được các công ty thương mại rất quan tâm nhờ 3 đặc tính của dữ liệu khi triển khai trên công nghệ này là minh bạch, bình đẳng và an ninh.

Mặc dù có tên tài liệu là Cơ sơ dữ liệu nâng cao nhưng nội dung chỉ bao gồm: Cơ sở dữ liệu phi quan hệ - NoSQL, cơ sở dữ liệu SQL mới - NewSQL, và công nghệ Blockchain dưới góc nhìn triển khai một ứng dụng cơ sở dữ liệu.