Hình bìa
Loại tài liệu:
Giáo trình
Tác giả:
Dương Tôn Đảm
Đề mục:
Xác suất thống kê
Nhà xuất bản:
Đại học Quốc Gia TP.HCM
Tác giả phụ:
Lê Hoàng Tuấn, Hà Mạnh Linh
Ngày xuất bản:
2017
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
25
Lượt tải:
6

Nội dung

Điểm đặc biệt trong cuốn sách này là chúng tôi đã giới thiệu một số đề mới ít được dạy trong các giáo trình về xác suất và thống kê hiện nay vì thời lượng thực tế sinh viên được học và làm quen với môn này còn khiêm tốn (chỉ khoảng 3 tín chỉ, tương đương với (45x3) tiết học trên lớp). Các phần mới mà chúng tôi có đề cập đến là:

• Nhập môn về Quá trình ngẫu nhiên (quá trình dừng, quá trình Wiener, quá trình Poisson)

• Nhập môn về Thống kê Bayes (các phương pháp ước lượng Bayes)