Hình bìa
Loại tài liệu:
Giáo trình
Tác giả:
Dương Tôn Đảm
Đề mục:
Toán cao cấp
Nhà xuất bản:
Đại học Quốc Gia TP.HCM
Ngày xuất bản:
2015
Định dạng:
pdf
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
81
Lượt tải:
25

Nội dung

Trong chương trình Toán của các trường đại học khối Công nghệ và Kỹ thuật hiện nay, luôn có phần Giải tích, và việc giải các bài tập về chúng là một phần hết sức quan trọng mà không phải sinh viên nào cũng có khả năng thực hiện. Vì lý do đó, chúng tôi muốn giúp các sinh viên bằng cách đưa ra lời giải một số bài tập đặc trưng của Giải tích thông qua tài liệu nhỏ này.

Trong những năm gần đây, một số phần của Toán Giải tích đã được đưa vào chương trình phổ thông trung học bao gồm các kiến thức về vi, tích phân của hàm số một biến số. Vì vậy, ngay ở phần đầu cuốn sách này, chúng tôi đã đi vào các khái niệm của hàm số nhiếu biến số (mà người đọc từ đó có thể suy ra một số vấn đề của hàm một biến, coi đó là trường hợp riêng, theo phép suy luận diễn dịch trong toán học). Ngoài ra chúng tôi cũng quan tâm đến một số phần rất lý thú của Giải tích Toán học như:

• Bài toán về cực trị của hàm nhiều biến.

• Khai triển Fourier và chuỗi Fourier.

• Một số ứng dụng thực tế của tích phân đường và tích phân mặt.

Những bài tập về hướng này đã tạo nên sự khác biệt của cuốn Hướng dẫn giải bài tập Toán Giải tích so với những sách bài tập khác hiện có. Mặt khác chúng tôi cho rằng bài tập về Giải tích rất đa dạng và phong phú, do đó khó có thể soạn được đầy đủ về chúng, chỉ mong rằng qua đây giúp được ít nhiều cho sinh viên học toán trong những năm đầu của chương trình Đại học.

Tác giả