Các CSDL dùng chung trong Hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM

  • 17/05/2019
  • 1177

CSDL dùng chung là dịch vụ cung cấp mã số để truy cập từ xa, qua mạng internet đến các nguồn tài liệu điện tử do TVTT đầu tư, bao gồm các cơ sở dữ liệu trực tuyến thuộc nhiều lĩnh vực khoa học kỹ thuật, tự nhiên, xã hội, kinh tế của các nhà xuất bản uy tín trong và ngoài nước.

Thư viện thân gửi bạn đọc danh sách các CSDL hiện đạng dùng chung trong Hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM

1. ACS: CSDL sách, tạp chí chuyên ngành hóa học của Hội hóa học Hoa Kỳ.

2. ASME: CSDL các bài báo khoa học, kỷ yếu chuyên ngành kỹ thuật cơ khí của Hiệp hội Cơ khí hóa Hoa Kỳ

3. BusinessPro: Sách điện tử về kinh tế, quản trị kinh doanh của Nhà xuất bản Skillsoft.

4. GALE: CSDL đa ngành gồm sách, tạp chí, tài liệu học thuật về các chủ đề công nghệ, y học, khoa học xã hội, nghệ thuật, thần học, văn học, khoa học thể chất vavs các chủ đề khác của Nhà xuất bản Cangage.

5. IEEE: CSDL sách, tạp chí vể lình vực kho học, kỹ thuật, điện tử và các vấn đề liên quan của Viện các kỹ sư điện và điện tử Hoa Kỳ.

6. IGP-Bep: Sách điện tử và tài chính, quản trị kinh doanh.

7. IG Publishing: CSDL sách điện tử về khoa học xã hội và nhân văn, luật, y học, nghiên cứu chây Á… cửa Nhà xuất bản IG.

8. IOP Science: CSDL tạp chí chuyên ngành vật lý của Viện Vật lý Anh

9. JL: CSDL tạp chí thuộc lĩnh vực y học và các vấn đề liên quan của Nhà xuất bản John Libbey Eurotext.

10. MathScience: CSDL cung cấp công cụ tra cứu, điểm báo, tóm tắt thư mục về lĩnh vực toán học của Hiệp hội Toán học Hoa Kỳ.

11. MIT Open Courseware: Học liệu mở gồm bài giảng, lịch học, danh mục tài liệu tham khảo, vài tập về nhà, bài thi, bài thí nghiệm về kinh doanh, cơ khí, y học, khoa học xã hội… của Viện Công nghệ Massachusetts, Hoa Kỳ

12. Nature: Tạp chí khoa học được trích dẫn nhiều trên thế giới về các lĩnh vực khoa học, công nghệ của Nhà xuất bản SpringerNature.

13. OECD iLibrary: CSDL sách, tạp chí, công trình nghiên cứu, báo cáo và số liệu xác suất thống kê và lĩnh vực kinh tế của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế thế giới.

Link truy cập: http://www.vnulib.edu.vn/?page_id=4130

Để đăng ký sử dụng bạn đọc vui lòng liên hệ bộ phận Phục vụ của Thư viện để được hỗ trợ.

Thư viện.