Chương trình tặng sách cho sinh viên UIT

  • 05/04/2022
  • 298

Chương trình tặng sách cho sinh viên UIT

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4/2022); Ngày Sách và Bản quyền Thế giới (23/4/2022); Thực hiện chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Thư viện (07/2/2012 – 07/2/2022). Thư viện UIT tổ chức chương trình tặng sách cho sinh viên UIT hằng tuần như sau:

Tuần 1 bắt đầu từ ngày 5/4 đến 9/4/2022, sinh viên mang thẻ sinh viên đến Quầy Lưu hành - tầng 2 Thư viện để nhận sách được tặng trong tuần này là “Quản trị mạng”.

Ghi chú:

-         Trong trường hợp sách trong tuần được tặng hết sinh viên chờ thông báo tặng sách trong tuần kế tiếp.

-         Theo dõi thông tin từ Thư viện để biết tên sách được tặng mỗi tuần;

-         Mỗi sinh viên chỉ nhận 1 tên sách/1 quyển trong tuần.

-         Chương trình thực hiện đến hết học kỳ 2 năm học 2021-2022