Chương trình tặng sách cho sinh viên UIT - Tuần 5 (16/5 - 20/5)

  • 13/05/2022
  • 156

Chương trình tặng sách cho sinh viên UIT – Tuần 5 (16/5– 20/5)

- Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4/2022); Ngày Sách và Bản quyền Thế giới (23/4/2022); Thực hiện chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Thư viện (07/2/2012 – 07/2/2022). Thư viện UIT tổ chức chương trình tặng sách cho sinh viên UIT hằng tuần như sau:

- Tuần 5 bắt đầu từ ngày 16/5 đến 20/5/2022, sinh viên mang thẻ sinh viên đến Tầng 2 Thư viện để nhận, sách được tặng trong tuần này là “Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server”.

- Mỗi sinh viên chỉ nhận 1 tên sách/1 quyển trong tuần.

 - Chương trình thực hiện đến hết học kỳ 2 năm học 2021-2022.