Chương trình tặng sách cho sinh viên UIT - Tuần 6 (23 - 28/5/2022)

  • 23/05/2022
  • 127

Chương trình tặng sách cho sinh viên UIT – Tuần 6 (23/5– 28/5)

- Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4/2022); Ngày Sách và Bản quyền Thế giới (23/4/2022); Thực hiện chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Thư viện (07/2/2012 – 07/2/2022). Thư viện UIT tổ chức chương trình tặng sách cho sinh viên UIT hằng tuần như sau:

- Tuần 6 bắt đầu từ 13h30 chiều ngày 23/5 đến 28/5/2022, sinh viên mang thẻ sinh viên đến Tầng 2 Thư viện để nhận, sách được tặng trong tuần này là “Quản trị cơ sở dữ liệu với ACCESS”.

- Mỗi sinh viên chỉ nhận 1 tên sách/1 quyển trong tuần.

 - Chương trình thực hiện đến hết học kỳ 2 năm học 2021-2022.