Cuộc thi "Tìm hiểu về Luật Thư viện"

  • 13/07/2020
  • 386


THỂ LỆ

Cuộc thi “Tìm hiểu về Luật Thư viện”

 


Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-TV của Thư viện Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM về việc tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Luật Thư viện”;

Nhằm giới thiệu Luật Thư viện số 46/2019/QH14 được Quốc Hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2019; Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số 9/2019/L-CTN ngày 03/12/2019; có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020; Pháp lệnh Thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10 hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020.

Thư viện Trường Đại học Công nghệ Thông tin xây dựng Thể lệ chi tiết cuộc thi “Tìm hiểu về Luật Thư viện” như sau:

1. Tên cuộc thi: “Tìm hiểu về Luật Thư viện”;

2. Đối tượng tham gia: Sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM;

3. Nội dung thi:

- Đề thi gồm 30 câu hỏi về Luật Thư viện số 46/2019/QH14 và một số vấn đề liên quan đến Thư viện Trường Đại học Công nghệ Thông tin;

- Sinh viên có thể tham khảo tài liệu trên Website Thư viện Trường http://thuvien.uit.edu.vn/.

4. Hình thức:

- Sinh viên đăng nhập tài khoản chứng thực Trường cấp trên Website môn học của Trường (https://courses.uit.edu.vn/mod/quiz/view.php?id=91382) để tham gia làm bài thi trực tuyến.

- Mỗi sinh viên chỉ được thi 01 lần duy nhất trong thời gian 20 phút.

- Kết quả được sắp xếp theo điểm từ cao xuống thấp, nếu bằng điểm xếp theo thời gian làm bài ít hơn. (Điều kiện đạt giải thưởng: Bài thi >= 5 điểm)

5. Thời gian:

- Sinh viên tham gia thi từ 8 giờ ngày 15/7/2020 đến 23 giờ ngày 17/7/2020.

- Công bố kết quả và trao thưởng: ngày 20/7/2020 (dự kiến).

6. Cơ cấu giải thưởng:

- 01 giải I: 300.000 đồng + Giấy chứng nhận;

- 01 giải II: 200.000 đồng + Giấy chứng nhận;

- 01 giải III: 100.000 đồng + Giấy chứng nhận;

- 08 giải khuyến khích: mỗi giải 50.000 đồng + Giấy chứng nhận;

- Tất cả các bạn đạt giải đều được cộng điểm rèn luyện trong học kì 2 năm học 2019 – 2020.

Trên đây là Thể lệ cuộc thi “Tìm hiểu về Luật Thư viện” của Thư viện Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM./.

 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI