Đăng ký tham gia Workshop chia sẻ học thuật “Biên soạn bài báo khoa học và tài liệu học tập với sự hỗ trợ của ChatGPT”

  • 15/08/2023
  • 118

Nhằm thúc đẩy ứng dụng những công nghệ mới vào việc giảng dạy, nghiên cứu, Thư viện UIT phối hợp cùng Phòng Sau đại học và Khoa học Công nghệ tổ chức Chương trình workshop chia sẻ học thuật với chủ đề: Biên soạn bài báo khoa hvà tài liệu học tập với sự hỗ trợ của ChatGPT” – Diễn giả: GS.TS. Đỗ Phúc

·  Mục đích:

Chia sẻ, trao đổi thảo luận và truyền đạt những kinh nghiệm quý báu của nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Hỗ trợ đội ngũ cán bộ giảng viên trẻ nâng cao năng lực chuyên môn và hoạt động nghiên cứu khoa học, biên soạn tài liệu học tập thông qua sự hỗ trợ của ChatGPT

·  Thời gian và địa điểm:

1.  Buổi 1: Chia sẻ học thuật với chủ đề: Biên soạn bài báo khoa hc với sự hỗ trợ của ChatGPT

- Thời gian: ngày 25/8/2023 (thứ Sáu)

- Địa điểm: Trường Đại học Công nghệ Thông tin (địa chỉ phòng sẽ thông báo sau)

 

2. Buổi 2: Chia sẻ học thuật với chủ đề: Biên soạn tài liệu học tập với sự hỗ trợ của ChatGPT

- Thời gian: ngày 29/8/2023 (thứ Ba)

- Địa điểm: Trường Đại học Công nghệ Thông tin (địa chỉ phòng sẽ thông báo sau)

·  Chuẩn bị:

- Laptop

Một bài báo khoa học đã xuất bản dạng file word

Có tài khoản ChatGPT

Có khả năng đọc hiểu, viết, giao tiếp tiếng Anh trong lớp học

 * Link đăng kýhttps://docs.google.com/forms/d/1f9SEFw3XY64JzWamnJXjWYyR3DN4Xr6Iv7sM0y5i8tY/edit#responses

 

* Ban tổ chức có chuẩn bị tea break cho giờ giải lao

------------------------------

 

NỘI DUNG CHI TIẾT:

 

1. Biên soạn bài báo khoa hc với sự hỗ trợ của ChatGPT

a. Cấu trúc bài báo khoa học

b. Triển khai các bước biên soạn bài báo khoa học dưới sự hỗ trợ của ChatGPT, Bing AI,..

Bước 1: Tổng hợp tư liệu nghiên cứu theo chủ đề của bài báo khoa học

Bước 2: Xác định câu hỏi nghiên cứu

Bước 3: Tiến hành Literature survey

Bước 4: Tóm tắt các bài báo nghiên cứu quan trọng

Bước 5: Những khoảng trống trong các công trình đã có

Bước 6: Phân tích dữ liệu

Bước 7: Tạo phác thảo của bài báo khoa học nghiên cứu

Bước 8: Biên soạn các phần của bài báo khoa học

Bước 9: Chỉnh sửa và kiểm tra bài báo khoa học

c. Các phầm mền sử dụng: ChatGPT, Bing, QuillBOT, Grammarly, Turnitin, AI Content Detector,…

d. Yêu cầu: Kiểm tra đạo văn Turnitin (tài khoản của thư viện UIT), kiểm tra văn bản do AI tạo ra trên bài báo khoa học do học viên biên soạn

 

2. Biên soạn tài liệu học tập với sự hỗ trợ của ChatGPT

- Cấu trúc tài liệu học tập: Sách tham khảo, giáo trình, sách chuyên khảo

-  Tìm kiếm và cung cấp kiến thức để biên soạn tài liệu học tập

-  Sử dụng phần mềm ChatGPT nhằm tạo tài liệu

-  Kiểm tra đạo văn và AI content detector

Yêu cầu:

-  Các học viên có máy tính và tài khoản ChatGPT

          -  Có khả năng đọc hiểu, viết, giao tiếp tiếng Anh trong lớp học