Hội thảo "Tối ưu hóa quản trị tri thức số: chính phủ – doanh nghiệp – thư viện"

  • 29/07/2019
  • 537

Hội thảo “Tối ưu hóa quản trị tri thức số: chính phủ – doanh nghiệp – thư viện” do Trung tâm Thông tin – Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU – LIC) phối hợp cùng với Liên Chi hội Thư viện Đại học Khu vực phía Bắc (NALA); Liên Chi hội Thư viện Đại học phía Nam (VILASAL) và Thư viện trường Đại học Nha Trang (NTU) tổ chức đã diễn ra tại Trường Đại học Nha Trang từ ngày 25-26/7/2019, với hơn 100 cán bộ từ hơn 100 trường Đại học Cao đẳng trên cả nước tham gia. Trong đó có Thư viện Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQGHCM.

Đã có 7 bài tham luận được trình bày với các nội dung sau:

1.      Quản trị tri thức số quốc gia: Chính phủ số - Doanh nghiệp số - Thư viện số - Xã hội số”, TS. Nguyễn Hoàng Sơn, Phó Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Thông tin – Thư viện, ĐHQGHN

2.      “Ứng dụng trắc lượng thư mục trong việc tạo lập, kiểm soát, quản lý và đánh giá nguồn thông tin số”, TS. Nguyễn Huy Chương, Chủ tịch Liên chi Hội Thư viện Đại học khu vực Phía Bắc

3.      “Những cơ hội và thách thức trong việc chia sẻ tài liệu nội sinh, tài nguyên tri thức và xây dựng mô hình dịch vụ chia sẻ tri thức”, Ông Phạm Bá Toàn, chuyên viên Thư viện Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

4.      “Khái niệm trí tuệ trong suy tư về xây dựng, phát huy nguồn lực trí tuệ Việt Nam”, PGS. TS. Lại Quốc Khánh, Phó Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông, ĐHQGHN.

5.      “Ngành Quản lý thông tin – Chuyên gia thông tin trong kỷ nguyên số”, TS. Đỗ Văn Hùng, Chủ nhiệm Khoa Thông tin – Thư viện, Trường Đại học KHXH & NV, ĐHQGHN

6.      “Quản trị tri thức và những thách thức đối với nguồn nhân lực thông tin – thư viện”, TS. Nguyễn Văn Thiên, Chủ nhiệm Khoa Thư viện – Thông tin, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

7. “Vị trí, vai trò của thư viện số hóa trong đổi mới quản trị Đại học theo hướng tập đoàn hóa ở Việt Nam”, GS.TS. Lê Ngọc Hùng, Phó Viện Trưởng, phụ trách Viện Xã hội học Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.


Thư viện Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQGHCM