Kết quả cuộc thi Tìm hiểu về Luật Thư viện

  • 18/07/2020
  • 303


DANH SÁCH CÁC BẠN ĐẠT GIẢI:


Mời các bạn sinh viên xem kết quả chi tiết tại đây!

Ghi chú: 249 sinh viên có điểm >=5.0 đều được cộng điểm rèn luyện!

  KQ THI LUAT THU VIEN.xlsx