Quy định về việc truy cập tài liệu điện tử mua quyền sử dụng

  • 04/01/2021
  • 313

Quý thầy, cô và các bạn sinh viên thân mến!

Việc truy cập từ xa đến các nguồn tài liệu điện tử do Thư viện Trung tâm (TVTT) quản lý, bao gồm các cơ sở dữ liệu trực tuyến thuộc nhiều lĩnh vực khoa học kỹ thuật, tự nhiên, xã hội & nhân văn, kinh tế, sức khỏe của các nhà xuất bản uy tín trong và ngoài nước như CSDL ScienceDirect, SpringerLink, Proquest, IEEE, MathScinet... phải tuân thủ theo quy định sau đây: