Thông báo cổng Tra cứu OPAC và TÀI KHOẢN MỚI của sinh viên trong Hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM

  • 13/10/2020
  • 3896

Thông báo cổng Tra cứu OPAC và TÀI KHOẢN MỚI của sinh viên trong Hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM

Các bạn sinh viên thân mến!

Hiện tại Thư viện UIT đã chính thức chuyển sang dùng chung cổng Tra cứu OPAC trong Hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM (HTTV), đây là cổng tra cứu mà bạn đọc có thể tìm kiếm và đến mượn tài liệu tại tất cả các Thư viện của các trường thành viên của ĐHQG-HCM: (Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Thư viện Trung Tâm, Đại học KHXH&NV, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc tế, Đại học Bách Khoa, Viện Môi trường & Tài nguyên, Đại học An Giang.)

Cổng tra cứu OPAC: Truy cập thuvien.uit.edu.vn, chọn mục Tra cứu OPAC

  1. Chính sách mượn trả:
  • Đối với Thư viện UIT:

+ Giáo trình: mượn 90 ngày, Gia hạn 14 ngày/1 lần (2 lần)

+ Tài liệu còn lại: mượn 21 ngày, Gia hạn 7 ngày/1 lần (2 lần)

  • Đối với tài liệu của HTTV: mượn 21 ngày, Gia hạn 7 ngày/1 lần (2 lần)
  • Về việc mượn tài liệu trong HTTV, bạn đọc tra cứu xác định nguồn tài liệu cần mượn, dùng thẻ sinh viên để làm thủ tục mượn tại tất cả các Thư viện trong HTTV nêu trên.
  1. Thông tin tài khoản:

Hiện tại Thư viện đã tạo tài khoản và mật khẩu mặc định cho bạn đọc, Các bạn vui lòng đăng nhập vào trang tra cứu: Truy cập thuvien.uit.edu.vn, chọn mục Tra cứu OPAC, Đăng nhập để thay đổi mật khẩu:

  • Username HTTV:

Đối với Sinh viên15000+MSSV (VD: MSSV: 19520001, thì Username HTTV là: 1500019520001)

Đối với Học viên cao học1500+Mã học viên (VD: Mã học viên: CH0301001, thì Username HTTV là: 1500CH0301001

  • Password: 12345678 (bạn đọc vui lòng đăng nhập để thay đổi mật khẩu, khi gặp sự cố về tài khoản, bạn đọc có thể liên hệ qua FB Thư viện, hoặc Email: thuvien@uit.edu.vn - cc: lamlh@uit.edu.vn)

è  Những chức năng trong tài khoản

- Quản lý mượn trả

- Gia hạn

- Đặt mượn liên Thư viện

  1. Tài liệu số UIT

Về tài liệu số bạn đọc vẫn sử dụng như cũ, truy cập tại website Thư viện: thuvien.uit.edu.vn ... Tài nguyên ... Tài liệu số

Bạn đọc đăng nhập tài khoản chứng thực do Trường cấp để sử dụng.

Lưu ý: Do website Thư viện và trang OPAC tra cứu hiện tại là 2 Hệ thống riêng biệt, nên Tài khoản chứng thực của Trường, và tài khoản của HTTV là riêng biệt với nhau.