Thông báo: Phục vụ các Cơ sở dữ liệu ASME

  • 06/03/2018
  • 288

THÔNG BÁO 
Phục vụ các Cơ sở dữ liệu ASME
Hiện nay Thư viện Trung tâm được truy cập và sử dụng Cơ sở dữ liệu tạp chí điện tử American Society of Mechanical Engineers (ASME), CSDL cung cấp các bài báo, kỷ yếu, các bộ sưu tập những thiết kế về chủ đề kỹ thuật cơ khí từ những năm 1971.
Số lượng tạp chí ASME: 29 tạp chí
Các bạn hãy nhanh chóng truy cập vào website TVTT để xem và tìm tài liệu phục vụ cho mình nhé.
Về cách thức truy cập và sử dụng CSDL, các bạn vui lòng xem tại: http://www.vnulib.edu.vn/?p=6187.
Trân trọng.