Thông báo phục vụ công cụ soạn thảo trực tuyến EEWOWW

  • 06/11/2017
  • 233

​Kính gửi Quý bạn đọc​


Hiện nay Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM được truy cập dùng thử công cụ EEWOWW, đây là công cụ soạn thảo trực tuyến hỗ trợ quá trình làm việc của nhà nghiên cứu . EEWOWW tích hợp đầy đủ chu trình làm việc của một nhà nghiên cứu: thu thập dữ liệu, sắp xếp, biên soạn, kiểm tra tính nguyên gốc của tài liệu và hợp tác nghiên cứu. Nâng cao sự cần thiết của môi trường làm việc mới, nơi các nhà nghiên cứu sử dụng nhiều thiết bị và công nghệ để hỗ trợ việc soạn thảo.
Thời gian sử dụng từ: 01/06/2017-31/12/2017
Trân trọng thông báo đến Quý bạn đọc biết để truy cập và sử dụng.
Cách thức truy cập sử dụng CSDL: 
Quý bạn đọc vui lòng truy cập http://www.vnulib.edu.vn/?p=6001​