Thông báo Tuyển Cộng tác viên Thư viện UIT

  • 11/09/2023
  • 300

Thông báo Tuyển Cộng tác viên Thư viện UIT

Thư viện thông báo tuyển các bạn sinh viên tham gia và trở thành CTV của Thư viện UIT ở các vị trí như sau:

1) Phục vụ bạn đọc: 01 SV

2) Truyền thông: 02 SV

* Yêu cầu:

- Có thái độ tốt và tinh thần làm việc nhóm.

- Yêu thích công việc hỗ trợ sinh viên, sáng tạo nội dung liên quan đến sách và Thư viện.

- Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm và kỹ năng thực hiện Video, viết content, chụp ảnh.

- Tham gia các hoạt động, sự kiện khác khi cần hỗ trợ.

- Có thể làm việc lâu dài (ít nhất 1 học kỳ, không tự ý nghỉ khi chưa có thông báo đến Thư viện)

* Quyền lợi:

- Được cộng điểm rèn luyện mỗi học kỳ (10đ)

- Được trả thù lao hỗ trợ theo quy định dựa trên các sản phẩm đã thực hiện. Riêng CTV phục vụ bạn đọc được trả ở mức 22,500đ/1 giờ).

- Công việc linh động không ảnh hưởng đến thời gian học trên lớp.

- Được xem xét khen thưởng cuối mỗi học kỳ nếu làm tốt.

* Sinh viên có nguyện vọng trở thành CTV của Thư viện UIT vui lòng đăng ký qua link sau: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDGuS6y3Pr_gdBwjdSeQp78H1EIBIx4h4_ZOF8U1F7Q6HW6g/viewform

Thư viện sẽ liên lạc để trao đổi với các bạn phù hợp và đạt yêu cầu!