Thông báo – V/v Phục vụ Cơ sở dữ liệu mới Vietdata

  • 18/12/2019
  • 610

Hiện nay Thư viện Trung tâm được truy cập và sử dụng Cơ sở dữ liệu Vietdata, là kênh thông tin trực tuyến về kinh tế, tài chính, bất động sản, vừa phục vụ nhu cầu đầu tư của cá nhân và doanh nghiệp, vừa đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập của các nhà phân tích, giảng viên và học viên, sinh viên.

→ Cách thức truy cập sử dụng CSDL: Truy cập www.vnulib.edu.vn → "Cơ sở dữ liệu trực tuyến" → "Cơ sở dữ liệu thống kê Vietdata"

Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 


Thư viện ĐHCNTT