Thông tin tuyển dụng Trường Đại học Công nghệ Thông tin

  • 20/09/2018
  • 344

Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHCNTT) trực thuộc Đại học Quốc gia Tp.HCM là một trong những Trường đại học công lập hàng đầu có uy tín về đào tạo công nghệ thông tin và truyền thông.

Trở thành giảng viên, nghiên cứu viên, chuyên viên của Trường, bạn có cơ hội làm việc với nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo và nghiên cứu khoa học theo định hướng đại học ứng dụng, môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại.

Vui lòng vào liên kết để xem chi tiết từng vị trí:  www.uit.edu.vn/tuyen-dung

Trân trọng.