Tổng hợp 10 số phát sóng chuyên mục “Mỗi tuần một quyển sách, giáo trình”

  • 27/12/2022
  • 191

Tổng hợp 10 số phát sóng chuyên mục “Mỗi tuần một quyển sách, giáo trình”

Thư viện UIT xin tổng hợp lại 10 số của chuyên mục “Mỗi tuần một quyển sách, giáo trình”, qua đó có thể giúp bạn đọc tìm hiểu về những quyển sách hay giáo trình phù hợp với bản thân. Chuyên mục xin tạm dừng tại đây và hẹn các bạn ở các chuyên mục khác của Thư viện trong thời gian tới!

1. Số 1: Những điều cần biết về “Nhập môn lập trình”

Link: https://www.youtube.com/watch?v=zrYd4Ztuh2M

2. Số 2: Những bài học không có nơi giảng đường

Link: https://www.youtube.com/watch?v=TxWpwpvmF-8

3. Số 3: Giáo trình - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Link: https://www.youtube.com/watch?v=5u-kh4zVc_8

4. Số 4: Mưa đỏ

Link: https://www.youtube.com/watch?v=sIxGzhYjcHY

5. Số 5: Giáo trình - Kiến trúc máy tính

Link: https://www.youtube.com/watch?v=6QNyvVCx64M

6. Số 6: Hiểu về trái tim

Link: https://www.youtube.com/watch?v=haFLuaaGveo

7. Số 7: Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp – ERP

Link: https://www.youtube.com/watch?v=AE01wT0ghyg

8. Số 8: Nghệ thuật thuyết trình bằng câu chuyện

Link: https://www.youtube.com/watch?v=j1aWs3MJYxw

9. Số 9: Khai thác dữ liệu - Data mining

Link: https://www.youtube.com/watch?v=9YfLGhr0x9I

10. Số 10: Hạnh phúc từ những điều nhỏ bé - Nghệ thuật sống của người Đan Mạch

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ukBH_XYeAYc