Tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi trắc nghiệm online “Tìm hiểu về các chính sách thông tin và thư viện” năm 2023

  • 30/03/2023
  • 479

Tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi trắc nghiệm online “Tìm hiểu về các chính sách thông tin và thư viện” năm 2023

Sáng ngày 30/3/2023, Thư viện UIT đã tổ chức tổng kết và trao giải thưởng của cuộc thi cho các bạn sinh viên xuất sắc đạt giải. Phần thưởng bao gồm tiền mặt, giấy chứng nhận và 01 nón bảo hiểm UIT.

Qua cuộc thi nhằm giúp các bạn nâng cao kiến thức về các chính sách thông tin  và thư viện như:

+ Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội;

+ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội (kèm theo Luật số 07/2022/QH15 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ). Và Quyền tác giả theo Luật Sở hữu trí tuệ;

+ Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2018 của Quốc hội;

+ Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 ngày 19/11/2015 của Quốc hội;

+ “Đạo văn” và trích dẫn tài liệu tham khảo;

 

Ảnh: Thanh An