CƠ SỞ VẬT CHẤT

           • ​Tổng diện tích thư viện: 1.266 m2
           • Máy tra cứu OPAC: 02 máy
           • Wifi: UIT_Public
           • Hệ thống ổ cắm điện đã được xây dựng tại các bàn học
           • Máy photocopy: 01 máy
           • Máy scan: 01 máy
           • Máy in: 01 máy
           • Tivi trình chiếu: 02 máy
           • Chỗ ngồi: 500 chỗ
           • Phòng họp nhóm: 02 phòng