Danh sách Tạp chí Quốc tế thuộc danh mục SCI, SCIE, SSCI, A&HCI, ISI

  • 29/12/2019
  • 27167

Viện Thông tin khoa học (Institute for Scientific Information, ISI) của Mỹ đã đề xuất sự phân loại các tạp chí khoa học trên thế giới theo chất lượng và được thừa nhận rộng rãi. Chỉ số ISI đang được dùng như một thước đo quan trọng để đánh giá chất lượng nghiên cứu tại một số nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Lúc đầu (năm 1960), nhóm ISI chỉ bao gồm tập hợp SCI (Science Citation Index) gồm khoảng 4000 tạp chí khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, có chất lượng cao nhất trên thế giới. Về sau mở rộng thành SCIE (Science Citation Index Expanded) gồm khoảng 7000 tạp chí khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, bao hàm cả SCI, SSCI (Social Science Citation Index), A&HCI (Arts & Humanities Citation Index), ISI = SCIE + SSCI + A&HCI, gồm khoảng 10000 tạp chí khoa học có chất lượng cao, trong tổng số hàng trăm nghìn tạp chí trên thế giới.


Dưới đây là địa chỉ tra cứu danh sách các tạp chí Quốc tế thuộc danh mục ISI (với các nhóm SCI, SCIE, SSCI và AHCI) để các đơn vị, cán bộ, giảng viên tham khảo, lựa chọn gửi công bố khoa học:

 

1. Danh sách các tạp chí Quốc tế thuộc nhóm SCI (Science Citation Index)

 

 http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=K

 

2. Danh sách các tạp chí Quốc tế thuộc nhóm SCIE (Science Citation Index Expanded)

 

 http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=D

 

3. Danh sách các tạp chí Quốc tế thuộc nhóm Khoa học Xã hội SSCI (Social Sciences Citation Index)

 

 http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=J

 

4. Danh sách các tạp chí Quốc tế thuộc nhóm Nghệ thuật và Nhân văn A&HCI (Arts and Humanities Citation Index)

 

 http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=H

 

5. Tổng danh mục ISI

 

 http://www.isi-thonsomreuters.org/au.php

 

Với các tác giả có dự định gửi bài tới các tạp chí quốc tế uy tín thì việc kiểm tra chất lượng, tính xác thực và xếp hạng của tạp chí mà mình gửi bài là việc rất quan trọng.

Trên thế giới có nhiều hệ thống xếp hạng các tạp chí, trong đó hiện nay có hai hệ thống được coi là phổ biến, uy tín và tin cậy nhất đó là ISI và SCOPUS:

+ ISI bao gồm tập hợp các tạp chí trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ (SCI, SCIE), khoa học xã hội (SSCI) và khoa học nhân văn và nghệ thuật (AHCI). Để kiểm tra một tạp chí có trong danh mục

* SCI, các tác giả truy cập vào [link];

* SCIE - truy cập vào https://mjl.clarivate.com/home?PC=D;

* SSCI - truy cập vào https://mjl.clarivate.com/home?PC=SS

* AHCI - truy cập vào [link].

 

+ Để kiểm biết một tạp chí có trong danh mục Scopus hay không, các tác giả vào kiểm tra tiếp tại https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content, hoặc kiểm tra nhanh hơn bằng cách vào trang Scimago [link].

 

Ngoài ra, các tác giả cũng có thể tham khảo một số link dưới đây để tra cứu danh mục các tạp chí uy tín của các nhà xuất bản hàng đầu và các trường đại học nổi tiếng trên thế giới:

 

Nhà xuất bản Springer: truy cập vào đây

Nhà xuất bản Elsevier: truy cập vào đây

Nhà xuất bản Wiley-Blackwell: truy cập vào đây

Nhà xuất bản Taylor&Francis: truy cập vào đây

Nhà xuất bản Sage: truy cập vào đây

Nhà xuất bản Oxford University Press: truy cập vào đây

Nhà xuất bản Cambridge University Press: truy cập vào đây

Nhà xuất bản Chicago University Press: truy cập vào đây

Nhà xuất bản Liverpool University Press: truy cập vào đây

Nhà xuất bản Emerald: truy cập vào đây

Nhà xuất bản Macmillan Publishers: truy cập vào đây

Nhà xuất bản Inderscience Publishers: truy cập vào đây

Nhà xuất bản Edward Elgar Publishing: truy cập vào đây

 

Danh sách 100 trường Đại học hàng đầu thế giới theo xếp hạng của Times Higher Education World University Rankings: truy cập vào đây.

 

Trên đây là một số thông tin nhằm giúp các tác giả có thể kiểm chứng thông tin, độ uy tín cũng như xếp hạng của các tạp chí quốc tế.