Chỉ số xếp hạng tạp chí - Scimago Journal & Country Rank (SJR)

  • 29/05/2023
  • 313

Chỉ số xếp hạng tạp chí - Scimago Journal & Country Rank (SJR)

Scimago Journal & Country Rank (SJR) là một công cụ trực tuyến cung cấp thông tin về các tạp chí khoa học và hiệu suất nghiên cứu của các quốc gia trên toàn thế giới. SJR được phát triển bởi Scimago Lab, một nhóm nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu và Phát triển Quốc tế Catalunya (IREC) tại Tây Ban Nha.

SJR sử dụng một số chỉ số để đánh giá và xếp hạng các tạp chí khoa học, bao gồm chỉ số quy mô tạp chí (SJR), chỉ số ảnh hưởng tiếng Anh (SNIP), và chỉ số tài nguyên học thuật (SJR2). Chỉ số quy mô tạp chí (SJR) đo lường hiệu suất của một tạp chí dựa trên số lượng bài báo được trích dẫn và chất lượng của các tạp chí tham chiếu đó. Chỉ số ảnh hưởng tiếng Anh (SNIP) đo lường ảnh hưởng của một tạp chí trong lĩnh vực nghiên cứu cụ thể so với trung bình toàn cầu. Chỉ số tài nguyên học thuật (SJR2) tính toán hiệu suất tạp chí bằng cách kết hợp số lượng bài báo trích dẫn với quy mô tạp chí.

Ngoài việc xếp hạng tạp chí, SJR cũng cung cấp thông tin về các quốc gia và khu vực trong lĩnh vực nghiên cứu. Nó liệt kê các chỉ số và thống kê về hoạt động nghiên cứu, bài báo xuất bản, và tác giả từ mỗi quốc gia. Bằng cách sử dụng SJR, người dùng có thể so sánh hiệu suất nghiên cứu của các quốc gia và tìm hiểu về xu hướng nghiên cứu trong các lĩnh vực khác nhau.

Scimago Journal & Country Rank cung cấp một công cụ hữu ích cho nhà nghiên cứu, cơ quan tài trợ, và các quan tâm đến hoạt động nghiên cứu khoa học. Qua đó giúp người dùng hiểu rõ hơn về sự phát triển nghiên cứu ở mỗi quốc gia và theo dõi các xu hướng nghiên cứu mới nhất trong các lĩnh vực chuyên ngành.

Link: https://www.scimagojr.com/journalrank.php

Trường Nhất