Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu về các Chính sách thông tin và thư viện” năm 2023

  • 19/03/2023
  • 488

THÔNG BÁO THỂ LỆ

Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu về các Chính sách thông tin và thư viện” năm 2023

 

Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-TV của Thư viện Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM về việc Tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu về các Chính sách thông tin và thư viện” năm 2023.

Thư viện Trường Đại học Công nghệ Thông tin xây dựng Thể lệ chi tiết cuộc thi “Tìm hiểu về các Chính sách thông tin và thư viện” năm 2023 như sau:

1. Tên cuộc thi: “Tìm hiểu về các Chính sách thông tin và thư viện” năm 2023;

2. Đối tượng tham gia:

- Sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM;

3. Nội dung thi:

- Đề thi gồm 50 câu hỏi về các chính sách thông tin, thư viện bao gồm:

+ Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội (40 câu);

+ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội (kèm theo Luật số 07/2022/QH15 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ). Và Quyền tác giả theo Luật Sở hữu trí tuệ. (40 câu);

+ Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2018 của Quốc hội; (40 câu);

+ Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 ngày 19/11/2015 của Quốc hội (40 câu);

+ “Đạo văn” và trích dẫn tài liệu tham khảo; (Hằng năm Thư viện đều có tập huấn Kỹ năng thông tin – Information literacy đã bao gồm nội dung này và đã có nhiều bài viết trình bày, hướng dẫn các nội dung về đạo văn và trích dẫn tài liệu tham khảo, sinh viên xem lại trên Website và Fanpage của Thư viện) (40 câu).

4. Hình thức:

- Sinh viên đăng nhập tài khoản chứng thực Trường cấp trên Website môn học của Trường (https://courses.uit.edu.vn) để tham gia làm bài thi trực tuyến. Mỗi sinh viên chỉ được thi 01 lần duy nhất trong thời gian 20 phút. Bảng điểm sắp xếp từ cao xuống thấp; nếu bằng điểm ưu tiên thời gian làm bài ít hơn; nếu cùng điểm, cùng thời gian làm bài, ưu tiên ngày, giờ nộp bài sớm hơn.

- Lưu ý: Sinh viên đạt giải bài thi tối thiểu đạt 5 điểm trở lên.

5. Thời gian:

- Sinh viên tham gia thi từ 8 giờ ngày 24/03/2023 đến 23 giờ 30 phút ngày 26/03/2023. Công bố kết quả: ngày 28/03/2022; Trao giải thưởng dự kiến: Ngày 03/4/2023.

6. Cơ cấu giải thưởng:

- 01 giải Nhất: 500.000 đồng + Giấy chứng nhận;

- 02 giải Nhì: mỗi giải 400.000 đồng + Giấy chứng nhận;

- 03 giải Ba: mỗi giải 300.000 đồng + Giấy chứng nhận;

- 05 giải KK: mỗi giải 100.000 đồng + Giấy chứng nhận;

Ghi chú: Tất cả các bạn tham gia thi đạt từ 4 điểm trở lên đều được cộng điểm rèn luyện trong học kì 2 năm học 2022 – 2023.

Trên đây là Thể lệ cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu về các Chính sách thông tin và thư viện” năm 2023 của Thư viện Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM./.

 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI