Danh sách sinh viên trễ hạn trả sách Thư viện (tính đến ngày 03/04/2017)

  • 04/04/2017

​Các bạn sinh viên thân mến,

Thư viện xin cập nhật danh sách các bạn Sinh viên trễ hạn trả sách, để các bạn tiện theo dõi và hoàn trả sách đúng hạn.

Bạn đọc có thắc mắc vui lòng liên hệ Thủ thư để giải quyết.

Điện thoại: (08) 372 51993-128

Trân trọng.​


1. Danh sách trễ hạn giáo trình Outcomes:


STTHỌ & TÊNMSSVKHOALỚPTHỜI GIANGHI CHÚ
1Nguyễn Như Quỳnh09520431CNPMEng01D21HK1 12-13 
2Nguyễn Văn Điệu11520061KTMTEng01D21HK1 12-13 
3Nguyễn Duy Toàn11520424KTMTEN001.E21HK2 13-14 
4Vũ Duy Chinh11520520KTMTEN003.E111HK1 13-14 
5Nguyễn Hoàng Huy11520576MMT&TTEng02D22HK1 12-13 
6Nguyễn Vũ Anh12520013CNPMEN003.F114HK1 14-15 
7Nguyễn Quốc Cường12520041MMT&TTEN003.E11HK1 13-14 
8Trần Hữu Đức12520080KTMTEN003.E112HK1 13-14 
9Nguyễn Đình Dũng12520087CNPMF11HK1 14-15 
10Võ Văn Hiếu12520142CNPMEng02D25HK1 12-13 
11Võ Văn Hiếu12520142CNPMEN003.E18HK1 13-14 
12Nguyễn Huy Hoàng12520154CNPMEng02D214HK1 12-13 
13Nguyễn Minh Huân12520158CNPMEng02D211HK1 12-13 
14Lâm Hoàng Huy12520173CNPMEng02D26HK1 12-13 
15Lâm Hoàng Huy12520173CNPMEng01D12HK2 12-13 
16Nguyễn Đăng Khoa12520205KHMTEng02D26HK1 12-13 
17Trần Tùng Lâm12520220CNPMEng02D22HK1 12-13 
18Tống Văn Phương12520327KTMTEN001.E13HK1 13-14 
19Nguyễn Quang Thành12520400CNPMEN001.E15HK1 13-14 
20Từ Tiến Thịnh12520418CNPMEng01D14HK2 12-13 
21Hoàng Trọng Thuần12520427CNPMEN002.E27HK2 13-14 
22Trần Nguyễn Triết12520459MMT&TTEng02D213HK1 12-13 
23Huỳnh Hữu Anh Tuấn12520483HTTTChương trình tiên tiếnHK2 12-13 
24Nguyễn Anh Văn12520493KTMTEng02D26HK1 12-13 
25Phùng Quốc Anh12520536HTTTEng01D19HK2 12-13 
26Nguyễn Chia Thiên Bảo12520540KHMTENG03.E12HK1 13-14 
27Nguyễn Hưng Chương12520550KHMTEng02D26HK1 12-13 
28Nguyễn Hưng Chương12520550KHMTEng01D21HK1 12-13 
29Trà Lê Minh Đăng12520555MMT&TTEng01D17HK2 12-13 
30Dương Đức Ái12520567KTMTEng02D213HK1 12-13 
31Dương Đức Ái12520567KTMTEN003.E13HK1 13-14 
32Hoàng Trung Dũng12520571KTMTEN002.E26HK2 13-14 
33Hoàng Trung Dũng12520571KTMTEN001.E23HK2 13-14 
34Lâm Văn Duy12520577KHMTEN003.E112HK1 13-14 
35Đinh Long Hải12520583HTTTEng01D19HK2 12-13 
36Đinh Thành Hiếu12520591HTTTEN001.E15HK1 13-14 
37Phạm Trung Hiếu12520593MMT&TTEN003.F111HK1 14-15 
38Lê Minh Hoàng12520597HTTTEng01D19HK2 12-13 
39Lê Minh Hoàng12520597HTTTEN002.E27HK2 13-14 
40Nguyễn Văn Hùng12520599KHMTEN003.E11HK1 13-14 
41Tôn Thất Huy12520613MMT&TTEN003.E14HK1 13-14 
42Phan Tuấn Khang12520620HTTTEng01D19HK2 12-13 
43Phan Quang Khánh12520621HTTTEN003.E18HK1 13-14 
44Phan Văn Lăng12520627KTMTEng02D212HK1 12-13 
45Nguyễn Hữu Nguyên12520655MMT&TTEng02D211HK1 12-13 
46Võ Nguyễn Tín Phát12520668KHMTEng02D23HK1 12-13 
47Võ Nguyễn Tín Phát12520668KHMTEN001.E16HK1 13-14 
48Võ Nguyễn Tín Phát12520668KHMTEN002.E23HK2 13-14 
49Trịnh Minh Phúc12520676KHMTEng02D26HK1 12-13 
50Dương Hoàng Quốc12520690HTTTEng02D23HK1 12-13Mượn 2 quyển trong 2 danh sách
51Hồ Văn Sơn12520695MMT&TTEng01D18HK2 12-13 
52Chu Văn Thanh12520710HTTTEng01D22HK1 12-13 
53Nguyễn Thị Châu Thanh12520711HTTTEng01D110HK2 12-13 
54Hoàng Xuân Thịnh12520724KTMTEng01D112HK2 12-13 
55Hoàng Xuân Thịnh12520724KTMTEN001.E14HK1 13-14 
56Trần Anh Thông12520730HTTTChương trình tiên tiếnHK2 12-13 
57Trần Anh Thông12520730HTTTTiếngAnh tăng cườngHK1 13-14 
58Nguyễn Hoàng Ái Trân12520746HTTTEng01D110HK2 12-13 
59Hồ Trần Trí12520749KHMTENG002.E12HK1 13-14 
60Nguyễn Huỳnh Quang Tuấn12520766KTMTEN003.E18HK1 13-14 
61Mai Nguyên Khang12520790KHMTEN003.E13HK1 13-14 
62Nguyễn Quốc Nguyên12520807 EN002.F22HK 2 14-15 
63Đoàn Thị Kim Chung12520813HTTTEN003.E112HK1 13-14 
64Nguyễn Ngọc Hoàng12520842HTTTENG03.E110HK1 13-14 
65Phạm Minh Hoàng12520845KHMTEN003.F114HK1 14-15 
66Nguyễn Ngọc Bảo Long12520868KTMTEng01D112HK2 12-13 
67Huỳnh Thi My12520874KTMTEng01D112HK2 12-13 
68Phạm Thanh Nam12520876MMT&TTEng01D18HK2 12-13 
69Ngô Đức Tùng12520931MMT&TTEng01D18HK2 12-13 
70Trần Hải Yến12520948MMT&TTEN003.F11HK1 14-15 
71Tôn Đức Việt12520959MMT&TTEng01D21HK1 12-13 
72Tôn Đức Việt12520959MMT&TTEng01D15HK2 12-13 
73Nguyễn Đình Sinh12520985HTTTChương trình tiên tiếnHK2 12-13 
74Võ Huỳnh An13520001KHMTEN002.E212HK2 13-14 
75Nguyễn Nam Anh13520016HTTTENBT.E17HK1 13-14 
76Nguyễn Phi Can13520063HTTTEN001.E17HK1 13-14 
77Trần Văn Chương13520084KTTTEN002.E214HK2 13-14  
78Nguyễn Hoàng Chương13520085HTTTEN002.E28HK2 13-14 
79Nông Quốc Cường13520093KHMTEN003.E22HK2 13-14 
80Nông Quốc Cường13520093KHMTF12HK1 14-15 
81Vũ Quốc Duy13520157 EN003.F24HK 2 14-15 
82Từ Duy13520170MMT&TTEN002.E21.ANTTHK2 13-14 
83Trần Thành Đạt13520182CNPMEN002.E27HK2 13-14 
84Trần Thành Đạt13520182CNPMF13HK1 14-15 
85Trịnh Hoài Giang13520219KHMTF11HK1 14-15 
86Phạm Văn Hiến13520255 EN002.F25HK 2 14-15 
87Lê Trọng Hiền13520259CNPMEN002.E21HK2 13-14  
88Trần Văn Hiệp13520262KHMTEN002.E21HK2 13-14 
89Lê Quang Huy13520354KHMTEN002.E28HK2 13-14 
90Lê Đức Huy13520366HTTTEN003.F110HK1 14-15 
91Phan Tuấn Kiệt13520418KTMTEN001.E16HK1 13-14 
92Phan Tuấn Kiệt13520418KTMTEN003.F111HK1 14-15 
93Lương Thành Linh13520448KHMTEN001.E13HK1 13-14 
94Lương Thành Linh13520448KHMTEN002.E27HK2 13-14 
95Trần Văn Mạnh13520491KHMTEN001.E21HK2 13-14 
96Lâm Ngọc Nam13520523MMT&TTEN002.E21.ANTTHK2 13-14 
97Nguyễn Thành Nam13520527CNPMEN002.E25HK2 13-14 
98Mai Danh Nghĩa13520542KHMTEN002.E210HK2 13-14 
99Hoàng Tiểu Nhật13520584KHMTEN002.E214HK2 13-14 
100Phạm Văn Phú13520627KHMTENBT.E13HK1 13-14 
101Cao Hữu Phúc13520637MMT&TTEN001.E22HK2 13-14 
102Tăng Phước Quân13520665KTTTEN002.E25HK2 13-14  
103Võ Ngọc Minh Quân13520669KTMTEN001.E16HK1 13-14 
104Nguyễn Sinh Quân13520671KHMTEN001.E22HK2 13-14 
105Võ Trần Quang13520676KHMTEN002.E28HK2 13-14 
106Nguyễn Thanh Quyết13520687CNPMEN002.E21HK2 13-14  
107Nguyễn Hữu Sơn13520710CNPMEN002.E27HK2 13-14 
108Nguyễn Mậu Sứ13520719HTTTEN001.E18HK1 13-14 
109Nguyễn Phước Quí Tài13520725CNPMEN001.E113HK1 13-14 
110Trần Hữu Tài13520732MMT&TTEN003.F113HK1 14-15 
111Trần Thế Tâm13520739MMT&TTEN002.E210HK2 13-14 
112Lê Minh Thế13520806CNPMEN001.E12HK1 13-14 
113Huỳnh Bảo Tịnh13520895KHMTEN001.E23HK2 13-14 
114Huỳnh Bảo Tịnh13520895KHMTEN003.F13HK1 14-15 
115Đặng Thời Trác13520902CNPMEN001.E113HK1 13-14 
116Trương Thị Phương Trâm13520904KHMTEN001.E14HK1 13-14 
117Trần Minh Trí13520917KHMTENBT.E13HK1 13-14 
118Nguyễn Quốc Nam13520519KTTTEN002.E211HK2 13-14  
119Nguyễn Minh Triết13520929KTMTEN003.F114HK1 14-15 
120Nguyễn Nhật Trường13520962HTTTEN001.E22HK2 13-14 
121Trần Anh Tú13520977KHMTEN002.E27HK2 13-14 
122Tạ Minh Tuyên13521013KHMTEN001.E13HK1 13-14 
123Tạ Minh Tuyên13521013KHMTEN002.E25HK2 13-14 
124Lê Hoằng Viễn13521028KHMTEN002.E26HK2 13-14 
125Trần Thanh Việt13521034MMT&TTEN001.F112HK1 14-15 
126Trần Duy Vũ13521045KTMTEN002.E214HK2 13-14 
127Trần Duy Vũ13521045KTMTEN003.F111HK1 14-15 
128Trần Hoàng Sơn13521085KHMTEN002.E213HK2 13-14 
129Huỳnh Tấn Ái14520001KTTTF12HK1 14-15 
130Hoàng Văn Anh14520016 EN001.F25HK 2 14-15 
131Mai Văn Bảo14520055KHMTF12HK1 14-15 
132Lê Khắc Bình14520068 EN002.F22.CLCHK 2 14-15 
133Huỳnh Tất Đạt14520140CNPMF11HK1 14-15 
134Đinh Minh Đức14520177HTTTF16HK1 14-15 
135Lê Minh Đức14520181KTTTF12HK1 14-15 
136Lê Hoàng Dững14520194MMTT2014F111HK1 14-15 
137Nguyễn Mạnh Dũng14520199HTTTF11HK1 14-15 
138Nguyễn Bảo Duy14520220 EN002.F22.CLCHK 2 14-15 
139Nguyễn Lê Minh Hiếu14520286MMT&TTF111HK1 14-15 
140Nguyễn Lê Minh Hiếu14520286 EN002.F23HK 2 14-15 
141Phạm Hữu Hiệu14520290KTMTEN001.F116HK1 14-15 
142Cao Thăng Hưng14520332 EN003. F21. CLCHK 2 14-15 
143Trương Quốc Gia Huy14520388CNPMF11.CLCHK1 14-15 
144Nguyễn Việt Khải14520403KTMTF13HK1 14-15 
145Phạm Văn Linh14520469HTTTENBT.F15HK1 14-15 
146Huỳnh Thanh Long14520484KTMTF11.CLCHK1 14-15 
147Phạm Tùng Long14520489 EN002.F21.CTTNHK 2 14-15 
148Trần Minh Luân14520497KHMTF18HK1 14-15 
149Lê Ngọc Minh14520524KTTTF15HK1 14-15 
150Nguyễn Quang Mỹ14520544HTTTF18HK1 14-15 
151Nguyễn Hoàng Nam14520552KTTTF15HK1 14-15 
152Vũ Ngọc Minh Nghĩa14520584KTTTF18HK1 14-15 
153Mai Quốc Phong14520669KHMTF114HK1 14-15 
154Nguyễn Ngọc Phúc14520699KTMTF11.CLCHK1 14-15 
155Lê Hoàng Quân14520729 EN002.F21.CTTNHK 2 14-15 
156Nguyễn Thị Kim Thoa14520894MMT&TTF115HK1 14-15 
157Nguyễn Thị Thơm14520895 EN001.F24HK 2 14-15 
158Nguyễn Quốc Tiến14520942KTMTF115HK1 14-15 
159Nguyễn Thiện Hoàng Tiên14520943HTTTF11.CLCHK1 14-15 
160Nguyễn Minh Trí14520994MMT&TTF116HK1 14-15 
161Trần Anh Đức14521119CNPMENBT.F11.CLCHK1 14-15 
162Dương Tuấn Anh14521156CNPMF11.CLCHK1 14-15 
163Trương Phan Thành Đại14521160CNPMF11.CLCHK1 14-15 


2. Danh sách trễ hạn giáo trình


​​

111520248Nguyễn Trường NghĩaNhập môn Phát triển Game22/10/2015 
211520699Đào Lập XuânLập trình Symbolic trong trí tuệ nhân tạo05/04/2016 
312520198Phạm Quốc KhánhToán CC A131/12/2015 
412520198Phạm Quốc KhánhCơ sở dữ liệu31/12/2015 
512520198Phạm Quốc KhánhMạng máy tính31/12/2015 
613520219Trịnh Hoài GiangLập trình hướng đối tượng23/03/2016 
713520219Trịnh Hoài GiangCấu trúc dữ liệu và giải thuật23/03/2016 
813520235Nguyễn Văn HảiĐồ họa máy tính30/06/2015 
913520270Lê Quý HiếuToán rời rạc09/10/2014 
1013520676Võ Trần QuangTrí tuệ nhân tạo30/06/2015 
1113520678Võ Trần QuangHệ Điều hành30/06/2015 
1213520678Võ Trần QuangĐồ họa máy tính30/06/2015 
1313521037Nguyễn Thành VinXác suất thông kê30/06/2015 
1413521037Nguyễn Thành VinHề điều hành30/06/2015 
1514520001Huỳnh Tấn ÁiToán cáo cấp A104/10/2014 
1614520049Hoàng Gia BảoTin học đại cương A219/09/2014 
1714520049Hoàng Gia BảoCấu trúc dữ liệu và giải thuật30/06/2015 
1814520055Mai Văn BảoToán cáo cấp A108/10/2014 
1914520055Mai Văn BảoToán cáo cấp A308/10/2014 
2014520092Phan Huy ChươngToán cao cấp A230/06/2015 
2114520092Phan Huy ChươngCấu trúc dữ liệu và giải thuật30/06/2015 
2214520107Ngô Nhật CườngToán cao cấp A130/06/2015 
2314520107Ngô Nhật CườngToán cao cấp A230/06/2015 
2414520181Lê Minh ĐứcToán cáo cấp A117/10/2014 
2514520181Lê Minh ĐứcToán cáo cấp A217/10/2014 
2614520181Lê Minh ĐứcTin học đại cương A217/10/2014 
2714520199Nguyễn Mạnh DũngToán cáo cấp A103/11/2014 
2814520199Nguyễn Mạnh DũngToán cáo cấp A203/11/2014 
2914520311Nguyễn Minh HoàngToán cao cấp A325/10/2014 
3014520332Cao Thăng HưngLập trình hướng đối tượng30/06/2015 
3114520383Phùng Trọng HuyLập trình C trên windows28/09/2014 
3214520383Phùng Trọng HuyToán cáo cấp A128/09/2014 
3314520388Trương Quốc Gia HuyTin học đại cương A209/10/2014 
3414520484Huỳnh Thanh LongToán cao cấp A115/10/2014 
3514520484Huỳnh Thanh LongToán cao cấp A317/10/2014 
3614520493Nguyễn Thanh LuânTin học đại cương A215/01/2015 
3714520530Nguyễn Đức MinhToán cáo cấp A118/10/2014 
3814520530Nguyễn Đức MinhToán cáo cấp A318/10/2014 
3914520686Trương Vĩnh PhúTrí tuệ nhân tạo18/04/2016 
4014520686Trương Vĩnh PhúĐồ họa máy tính18/04/2016 
4114520686Trương Vĩnh PhúXử lí ảnh18/04/2016 
4214520723Đoàn Hồng QuânToán rời rạc31/12/2015 
4314520723Đoàn Hồng QuânKiến trúc máy tính31/12/2015 
4414520723Đoàn Hồng QuânMạng máy tính29/08/2015 
4514520895Nguyễn Thị ThơmHệ Điều hành30/06/2015 
4614520895Nguyễn Thị ThơmToán Cao cấp A230/06/2015 
4714520895Nguyễn Thị ThơmCấu trúc dữ​ liệu và giải thuật30/06/2015 
4814520921Phan Văn ThứcLập trình hướng đối tượng30/06/2015 
4914520921Phan Văn ThứcCấu trúc dữ liệu và giải thuật30/06/2015 
5014520921Phan Văn ThứcToán cao cấp A230/06/2015 
5114521199Phan Thanh DuyThiết kế Luận lý số31/12/2015 
5215520055Nguyễn Duy CẩnToán CC A131/12/2015 
5315520055Nguyễn Duy CẩnToán CC A331/12/2015 
5415520055Nguyễn Duy CẩnTài liệu hướng dẫn thực hành lập trình trên thiết bị di động31/12/2015 
5515520178Trịnh Văn HàToán CC A331/12/2015 
5615520262Trần Đức HoàngTài liệu hướng dẫn thực hành Lập trình môi trường windows 31/12/2015 
5715520303Nguyễn Hoàng HuyToán CC A131/12/2015 
5815520303Nguyễn Hoàng HuyToán CC A331/12/2015 
5915520572Trần Quốc NhânToán CC A131/12/2015 
6015520677Nguyễn Hồng QuânToán CC A131/12/2015 
6115520677Nguyễn Hồng QuânToán CC A331/12/2015 
6215520957Hồ Tuấn TúToán CC A131/12/2015 
6315520957Hồ Tuấn TúToán CC A231/12/2015 
6415520957Hồ Tuấn TúTin A231/12/2015 
6515521015Hoàng Công VinhToán CC A131/12/2015 
6615521015Hoàng Công VinhToán CC A331/12/2015 
6715521015Hoàng Công VinhTin A231/12/2015 ​