OpenLearn – Cơ sở dữ liệu miễn phí

  • 06/02/2023
  • 228

OpenLearn – Cơ sở dữ liệu truy cập mở

OpenLearn cung cấp khả năng truy cập đến các khóa học miễn phí của các lĩnh vực: Sức khỏe, Thể thao & Tâm lý; Giáo dục & Phát triển; Lịch sử & Nghệ thuật; Ngôn ngữ; Tiền & Doanh nghiệp; Thiên nhiên & Môi trường; Khoa học, Toán học & Công nghệ; Xã hội, Chính trị & Pháp luật; Kỹ thuật số & Điện toán. Các bạn có thể tìm kiếm theo tiêu đề khóa học và tìm kiếm các khóa học của OpenLearn được liên kết với khóa học của The Open University bằng cách tìm kiếm mã khóa học.

Địa chỉ truy cập: https://www.open.edu/openlearn/free-courses/full-catalogue