Phần mềm quản lý tạp chí trực tuyến mã nguồn mở Open Journal Systems

  • 05/01/2020
  • 1018

Phần mềm quản lý tạp chí trực tuyến mã nguồn mở Open Journal Systems (OJS) là hệ thống xuất bản và quản lý tạp chí trực tuyến mã nguồn mở, được thiết kế nhằm hỗ trợ cho toàn bộ quá trình xuất bản bài báo, bài giảng, giáo trình... của giảng viên. Phần mềm này giúp cho giảng viên và sinh viên tìm kiếm được những thông tin hữu ích nhất phục vụ quá trình học tập và nghiên cứu... Thư viện xin trân trọng giới thiêu tới bạn đọc về phần mềm OJS.Tải phần mềm miễn phí tại https://openjournalsystems.com/ojs-download/