Tập huấn “Kỹ năng lựa chọn và đăng bài trên các tạp chí quốc tế uy tín”

  • 17/05/2022
  • 264

Tập huấn “Kỹ năng lựa chọn và đăng bài trên các tạp chí quốc tế uy tín”

Sáng ngày 17/5/2022, tại các điểm cầu của các trường đại học, cơ sở đào tạo trên cả nước đã diễn ra chương trình tập huấn “Kỹ năng lựa chọn và đăng bài trên các tạp chí quốc tế uy tín” như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Tp.HCM, Đại học Cần Thơ … Tại ĐHQG-HCM có 3 điểm cầu tổ chức trực tuyến là ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH An Giang.

Đây là hoạt động triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển năng lực công bố quốc tế cho nhóm nghiên cứu, nhà khoa học và nghiên cứu sinh ở Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), ĐHQGHN phối hợp với Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia và Nhà xuất bản Elsevier tổ chức buổi tập huấn “Kỹ năng lựa chọn và đăng bài trên các tạp chí quốc tế uy tín”. Buổi tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng khai thác cơ sở dữ liệu ScienceDirect phục vụ nghiên cứu, công bố bài báo khoa học và kỹ thuật lựa chọn tạp chí quốc tế phù hợp để xuất bản các công trình nghiên cứu cho đối tượng là cán bộ giảng viên, nghiên cứu viên, học viên sau đại học, nhà nghiên cứu, sinh viên,...

 Chương trình tại điểm cầu Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM