Thông báo về việc truy cập học liệu điện tử của Trường và Hệ thống thư viện ĐHQG-HCM

  • 12/09/2023
  • 94
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRUY CẬP HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG VÀ HỆ THỐNG THƯ VIỆN ĐHQG-HCM
🔔 Thông báo đến Tân sinh viên (Khóa 18/2023),
Thư viện Trường xin gửi đến các em Tân sinh viên một số thông tin có liên quan đến nguồn học liệu dùng chung trong Hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM (bao gồm Thư viện Trường)
Dữ liệu của Tân sinh viên (Khóa 18/2023) đã được cập nhật lên phần mềm quản lý chung (của hệ thống thư viện ĐHQG-HCM, bao gồm Thư viện Trường)
👉 Tài khoản truy cập tài liệu điện tử từ xa: Tân sinh viên đã được nhận thông tin qua email (mail đến: phucvu@vnuhcm.edu.vn). Các em tân sinh viên vui lòng làm theo các hướng dẫn và ghi nhớ tài khoản để sử dụng khi cần thiết cho toàn khóa học).
*Lưu ý: tân sinh viên được miễn phí quyền truy cập các Cơ sở dữ liệu điện tử cho năm đầu tiên (từ 12/9/2023 – 30/9/2024). Sau thời gian trên, sinh viên phải thao tác gia hạn cho các năm tiếp theo.
Bên cạnh thẻ Sinh viên (đã tích hợp mã thẻ thư viện dùng chung). Sinh viên có thể dùng thẻ thư viện điện tử, tải từ App với tên “VNUHCM LIBRARIES” để đến tất cả các Thư viện đọc tại chỗ, mượn về nhà (Đăng nhập theo tài khoản đã cấp qua email, như đề cập ở trên)
1. Thông tin về Thư viện trong Hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM (bao gồm Thư viện UIT)
- Hệ thống các Thư viện ĐHQG-HCM và chính sách dùng chung, vui lòng xem tại đây: http://www.vnulib.edu.vn/index.php/he-thong-tv-dh-qg-vn
- Website thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM: https://www.vnulib.edu.vn/
- Website thư viện Trường: http://thuvien.uit.edu.vn/
- Fanpage Thư viện Trường: https://www.facebook.com/LibUIT.Fanpage
- Chính sách về truy cập tài liệu điện tử (quan trọng, cần đọc kĩ): trong đó có hướng dẫn đăng nhập
- Video giới thiệu Hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM & Thư viện Trung tâm 2023: https://www.youtube.com/watch?v=C4Q1ClN62Kw
- Video giới thiệu Thư viện Trường: https://www.youtube.com/watch?v=_oFE-cFCFMM&t=20s
2. Truy cập từ xa nguồn tài liệu điện tử
Hướng dẫn đăng nhập: https://www.vnulib.edu.vn/images/2.Login.pdf
a) Cổng tìm kiếm tập trung (bao gồm tài liệu điện tử, tài liệu bản in có trong tất cả các nguồn của hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM): sinh viên có thể đăng nhập để xem trực tuyến (đối với tài liệu có toàn văn) hoặc đọc tại chỗ/mượn tài liệu là bản in tại các thư viện hiện có
Link: https://www.vnulib.edu.vn/ (Tìm kiếm tại Tất cả các nguồn)
b) Cổng tìm kiếm mục lục (bản in có tại các Thư viện): Sinh viên dùng Thẻ sinh viên/ app “VNUHCM Libraries” để đến các Thư viện có lưu tài liệu đọc tại chỗ hoặc mượn về nhà
3. Cơ sở dữ liệu điện tử và Bộ sưu tập số cụ thể: tài liệu từ các nguồn này cho ra kết quả tìm kiếm tại mục 2
a) Cơ sở dữ liệu điện tử: Sinh viên miễn phí truy cập xem toàn văn năm đầu, gia hạn cho các năm tiếp theo. Sinh viên có thể nhấp vô từng Cơ sở dữ liệu – Chọn đăng nhập để tra cứu và xem toàn văn.
b) Bộ sưu tập số ĐHQG-HCM: Sinh viên không cần gia hạn để xem toàn văn tài liệu từ nguồn này. Theo chính sách, sinh viên hiện có thể xem toàn văn tài liệu của Trường và của Thư viện Trung tâm.
4. Các nguồn xem toàn văn khác ngoài Hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM
a) Mạng Liên kết Thông tin Khoa học và Công nghệ TP.HCM
- Giới thiệu: https://stinet.gov.vn/info
- Hướng dẫn: https://stinet.gov.vn/help
b) Cơ sở dữ liệu luận án của Bộ giáo dục và Đào tạo
c) Giới thiệu 5 CSDL luận văn, luận án miễn phí trên thế giới
- DART-Europe E-thesis Portal
Truy cập tới 1,3 triệu luận văn, luận án truy cập mở từ 580 trường Đại học ở 29 quốc gia châu Âu.
- Global ETD
CSDL có hơn 6 triệu luận văn, luận án điện tử có trong kho lưu trữ.
- ProQuest Thesis and Dissertations Global
PQDT Open có hơn 60 ngàn nhan đề luận văn, luận án truy cập mở.
- Open Access Theses and Dissertations
OATD hiện có hơn 6 triệu luận văn, luận án từ hơn 1.100 trường cao đẳng, đại học và viện nghiên cứu.
- EBSCO Open Dissertations
EBSCO Open Dissertations hiện có hơn 1,5 triệu luận văn, luận án từ 320 trường.
d) Nguồn Ebook ngoại văn nguồn mở
Mọi thông tin có liên quan về Tài khoản, học liệu, điều kiện học để đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu tại thư viện. Các em sinh viên vui lòng liên hệ với thư viện Trường thông qua các kênh sau:
- Email thư viện: thuvien@uit.edu.vn
- Trao đổi với Anh/Chị trực tại các quầy phục vụ để nhận phản hồi nhanh nhất
Năm học mới 2023-2024, Thư viện thân chúc các em tân sinh viên (Khóa 18/2023) luôn mạnh khỏe và khởi đầu cho một năm học đầu tiên với những niềm vui và sẽ đạt được những kết quả tốt nhất.