TS. Nguyễn Lưu Thùy Ngân - Phó Hiệu trưởng Nhà trường chia sẻ về Talkshow "Văn hóa đọc"

  • 21/04/2023
  • 207

TS. Nguyễn Lưu Thuỳ Ngân - Phó hiệu trưởng UIT cho biết, trường cũng có nhiều hoạt động để giúp sinh viên yêu thích đọc sách và đến thư viện nhiều hơn. Thực hiện: Minh Phú - Hoài Phương