DỊCH VỤ MIỄN PHÍ


Mượn trả tài liệu (Áp dụng từ tháng 06/2016)

1. Tài liệu được mượn về: Sách kho mượn, giáo trình.

2.Tài liệu không được mượn về:

  + Luận văn, luận án, khóa luận.

  + Báo-tạp chí

  + Băng đĩa

  + Tài liệu tra cứu (từ điển, bách khoa toàn thư,…)

3.Chính sách cho mượn:

3.1. Mượn tài liệu đọc tại chỗ:  tối đa được mang ra 2 tài liệu

3.2. Mượn sách mang về:

 Loại tài liệuSố lượng tài liệuSố ngày mượn​Gia hạn
​ Số l​ầnNgày/lần
Giáo trình5902 15 ngày
Tài liệu học anh văn (Outcomes, Longman)​1135 ngày (phải hoàn trả trong cuối kỳ đó)00
Sách tham khảo31527 ngày

    

   Lưu ý:

  - Số lượng tài liệu: là những con số tối đa được phép mượn về.

   - Không được mượn quá 1 bản/ 1 nhan đề sách, giáo trình.
4. Xử lý vi phạm: bạn đọc sẽ bị xử phạt bằng tiền nếu mượn tài liệu vượt quá thời gian theo quy đinh.

Mức phạt cụ thể như sau:

- Mất khóa tủ: phạt 50.000đ / khóa tủ

- Phạt quá hạn tài liệu: phạt 2.000 đồng/1 tài liệu/1 ngày.
- Làm hư hỏng( rách, làm ướt,viết, tẩy xóa,..), mất sách:

+ Đối với sách: đền tiền phạt gấp 3 lần giá trị tài liệu.

+ Đối với giáo trình: xử phạt tiền gấp 2 lần giá trị tài liệu đó.

Sau 30 ngày kể từ ngày quá hạn tài liệu mà người mượn chưa trả hoặc nộp phạt tài liệu bị quá hạn thì Thư viện sẽ gửi danh sách đến các Khoa/Bộ môn/Phòng có liên quanhỗ trợ thông báo về danh sách người mượn nợ này (Các Khoa/Bộ môn và Phòng Tổ chức hành chính, Phòng Đào tạo Sau đại học, Phòng Đào tạo đại học, Phòng Công tác sinh viên). Nếu sau thời hạn 03 tháng kể từ ngày Thư viện và các Khoa/Bộ môn/Phòng có liên quan đã thông báo mà người mượn là sinh viên vẫn chưa trả hoặc đóng phạt tài liệu bị quá hạn thì sẽ bị xử lý bằng hình thức ngăn chặn đăng ký học phần trong học kì kế tiếp hoặc không xét tốt nghiệp (nếu là sinh viên/học viên cao học năm cuối).