LỊCH PHỤC VỤ


Thư viện đi vào hoạt động từ ngày 18/09/2012 và phục vụ từ thứ Hai đến thứ Bảy. 

 

Thứ Hai đến thứ Sáu: 

+  Thời gian mở cửa phục vụ:  7 giờ 30

+  Thời gian hết giờ phục vụ:  16 giờ 30 

 

Thứ Bảy:

+  Thời gian mở cửa phục vụ:  8 giờ 00

+  Thời gian hết giờ phục vụ:  16 giờ 00

 

- Thư viện phục vụ luôn buổi trưa.
- Thư viện không phục vụ vào ngày lễ, tết theo quy định và các ngày nghỉ đột xuất khác (có thông báo).