LỊCH PHỤC VỤ


Thứ Hai đến thứ Sáu: 

  • Thời gian mở cửa phục vụ:  7 giờ 30
  • Thời gian hết giờ phục vụ:  16 giờ 30 

 

Thứ Bảy:

  • Thời gian mở cửa phục vụ:  8 giờ 00
  • Thời gian hết giờ phục vụ:  16 giờ 00 

- Thư viện phục vụ luôn buổi trưa.
- Thư viện không phục vụ vào ngày lễ, tết theo quy định và các ngày nghỉ đột xuất khác (có thông báo).