GIỚI THIỆU PHÒNG ĐỌC


Lịch phục vụ:
- Sáng  : 08h00 - 11h30
- Chiều : 13h30-16h00
Một vài hình ảnh khu vực đọc

- Khu vực đọc có trao đổi, thảo luận
C360_2016-05-10-09-52-48-791.jpg
Khu vực học tập.JPGKhu vực học tập.JPG


- Khu vực đọc tài liệu yên tĩnh


Phongdocmo.jpg


- Kho tài liệu


C360_2016-05-09-14-15-47-892.jpg