GIỚI THIỆU PHÒNG ĐỌC

Lịch phục vụ:
Từ 7h30 đến 16h30 hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7: Từ 8h đến 16h. Chủ nhật đóng cửa.


Một vài hình ảnh khu vực đọc

- Khu vực đọc có trao đổi, thảo luận- Khu vực đọc tài liệu yên tĩnh


 

- Kho tài liệu