Thư viện Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin

Địa chỉ: Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Website: http://thuvien.uit.edu.vn 

Email: thuvien@uit.edu.vn

Điện thoại: (028) 72 51993 - Ext: - 130 : Giám đốc

                                                       - 129 : Phòng nghiệp vụ

                                                       - 128 : Bộ phận phục vụ

                                                       - 154 : Phòng kỹ thuật     


DANH SÁCH NHÂN SỰ

1. ThS. Bùi Văn Thành, Giám đốc

2. CN. Lê Văn Ngọc, Chuyên viên

3. CN. Lê Hoàng Lâm, Chuyên viên       

4. CN. Nguyễn Thị Lan Sa, Chuyên viên 

5. CN. Phan Trường Nhất, Chuyên viên