Thư viện Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

 Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh.

Website: http://thuvien.uit.edu.vn 

icon_mailthuvien@uit.edu.vn

icon_phone (08) 372 51993 - Ext: - 130 : Giám đốc

                                           - 129 : Phòng nghiệp vụ

                                           - 128 : Bộ phận phục vụ

                                           - 154 : Phòng kỹ thuật