Thư viện Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Địa chỉ: Khu phố 6, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Website: http://thuvien.uit.edu.vn 

Email: thuvien@uit.edu.vn

Điện thoại: (028) 725 1993 - Ext: - 129 : Phụ trách Thư viện

                                                       - 128Bộ phận phục vụ

                                                       - 154Bộ phận kỹ thuật, dịch vụ, tài khoản

Facebook: https://link.uit.edu.vn/Fanpage

TikTok: https://link.uit.edu.vn/@lib.uit