• (08) 372 51993
  • thuvien@uit.edu.vn
Thư viện - Trường Đại học Công nghệ Thông tin

3.Liên hệ.png

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐHQG-HCM

Địa chỉ     :  Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM.​

Điện thoại: (028) 372 51993 - Ext: 129 (Phụ trách Thư viện - Thầy Ngọc)

                                                - Ext: 128 (Bộ phận Phục vụ - Cô Sa)

                                                - Ext: 154 (Bộ phận Kỹ thuật, dịch vụ, tài khoản - Thầy Lâm)

Email: thuvien@uit.edu.vn