Giờ hoạt động

Ø      Thứ 2 - Thứ 6 : 7:30 - 16:30

Ø                  Thứ 7 : 8:00 - 16:00

               

       Thư viện không phục vụ vào ngày lễ, tết theo quy định và các ngày nghỉ đột xuất khác (có thông báo).