• (08) 372 51993
  • thuvien@uit.edu.vn
Thư viện - Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Khong gian VH HCM_3.gif

Thư viện xin chuyển đến bạn đọc một vài "Không gian văn hóa Hồ chí Minh" đang hoạt động online, phục vụ bạn đọc gần xa:

 

 ĐƠN VỊ TRIỂN KHAIĐƯỜNG DẪN
1Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minhhttps://khonggianvanhoahochiminh.vnuhcm.edu.vn
2Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minhhttps://thuviensachhochiminh.tphcm.gov.vn
3Thư viện Trung tâm - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minhhttps://tulieuhochiminh.vnulib.edu.vn