QUY TRÌNH SỬ DỤNG


1. Tài liệu hướng dẫn sử dụng thư viện (Bạn đọc vui lòng xem file đính kèm).

Hướng dẫn sử dụng Thư viện 2020


2. Một số lưu ý khi bạn đọc sử dụng tài liệu​ số

  •  - Bạn đọc cần đăng nhập bằng tài khoản chứng thực của Trường để có thể đọc tài liệu
  •  - Chỉ hỗ trợ đọc online, không hỗ trợ tải về (trừ những tài liệu do thư viện sưu tầm từ các nguồn mở khác)
  •  - Đối với các tài liệu xám (Luận án, luận văn, khóa luận), những bạn đọc làm công tác nghiên cứu có nhu cần in ấn, Thư viện sẽ hỗ trợ in tối đa 10% nội dung để tiện cho việc tham khảo (Vui lòng liên hệ quầy thủ thư)